เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ
 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 19A และ 19B

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางสอน / ตารางสอบ

 ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอนภาคการอบรม 1/2557 

 ตารางสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอบปลายภาคการอบรมที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ
พิธีไหว้ครู

  

       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น มอบหมวก รางวัล และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู      วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร , ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาลัย มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ และคณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

              เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเชื่อมสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข Thank you party Destiny sport night ลิขิตรักจากฟากฟ้า นำพาน้องมาเจอพี่ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฮิต
วันที่ 15 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ 
อ่าน (37)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฮิต
วันที่ 07 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพอ่าน (100)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ฮิต
วันที่ 04 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ 
อ่าน (45)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ฮิต
วันที่ 03 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ อ่าน (44)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมแฟลตอาจารย์ ฮิต
วันที่ 02 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ อ่าน (43)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม