เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 

 ระบบแจ้งพัสดุ วพบ.นพ.  ฮิต 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ
 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 22A และ 22B
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21A 
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21B
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20A
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20B

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางสอน / ตารางสอบ

 ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอนภาคการอบรม 1/2557 

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต update 11/12/2557
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ


ประชุมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

             เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 8 ได้เชิญรักษาการคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม (ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) พร้อมคณะ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพภาคกลางและภาคใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ.2558

 

 


อวยพรปีใหม่ 2558

          ประมวลภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รักษาราชการเเทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่หน่วยงานต่างๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2558แผ่นพับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ   

ใบสมัครการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  

รายละเอียดโครงการอบรมทางวิชาการฯ  


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนม ฮิต
วันที่ 23 ม.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลั...
อ่าน (21)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป...
อ่าน (78)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เลื่อนวันเลือกตั้ง และแจ้งหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แ... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ เลื่อนวันเลือกตั้ง ...
อ่าน (36)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลาสถานที่
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ให้มีการเลือกตั้ง กำ...
อ่าน (14)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล ฮิต
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ โครงกา...
อ่าน (30)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 คำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้เพ...
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 คำชี้แจงและแนวปฏ...

อ่าน (19)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 ข้อมูลเกี่ยวกับก...

อ่าน (16)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

อ่าน (15)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ...
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (18)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย
วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอา...
อ่าน (19)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

โครงสร้างการบริหาร

ยังไม่มีข้อมูล

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม