เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 
 ระบบคลังวัสดุภัณฑ์ ฮิต 
 ระบบแจ้งพัสดุ วพบ.นพ.  ฮิต 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ

 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 22A และ 22B
 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 21A

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต update 11/12/2557
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ      วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโสเหล่ยามเช้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

  

            วันที่ 20-24 เมษายน 2558 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ หอประชุมอินทรปัฐนคร ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา         วันที่ 10 เมษายน 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประช... ฮิต
วันที่ 16 ก.พ. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ขออนุญาตเรียนเชิญพนักงานมหาวิท...
อ่าน (80)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนม ฮิต
วันที่ 23 ม.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลั...
อ่าน (135)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเป...
อ่าน (193)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เลื่อนวันเลือกตั้ง และแจ้งหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แ... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ เลื่อนวันเลือกตั้ง ...
อ่าน (120)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลาสถานที่ ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ให้มีการเลือกตั้ง กำ...
อ่าน (82)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 คำชี้แจงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสมัครสอบความรู้เพ... ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 คำชี้แจงและแนวปฏ...

อ่าน (88)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ฮิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

 ข้อมูลเกี่ยวกับก...

อ่าน (93)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ฮิต
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ

อ่าน (97)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ... ฮิต
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
อ่าน (88)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย ฮิต
วันที่ 16 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอา...
อ่าน (91)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพ...
วันที่ 19 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแ...
อ่าน (1)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลื...
วันที่ 19 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รั...
อ่าน (1)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง มาใหม่
วันที่ 06 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้...
อ่าน (18)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประกาศราายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลื... ฮิต
วันที่ 01 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ประกาศราายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รั...
อ่าน (21)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ฮิต
วันที่ 01 พ.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ ผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กา...
อ่าน (22)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

โครงสร้างการบริหาร

ยังไม่มีข้อมูล

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม