เกี่ยวกับวิทยาลัย

 ประวัติวิทยาลัย
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 คำขวัญ
 ปรัชญา / วิสัยทัศน์
 พันธกิจ / ภารกิจหลัก
 อัตลักษณ์
 เอกลักษณ์
 กลยุทธ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 วีดีโอคลิปแนะนำวิทยาลัยฯ
 ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

บริการระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบสืบค้นห้องสมุด
 ระบบฐานข้อมูลบอกรับจาก (สกอ.)
 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 ระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLis (TDC)
 ระบบ Elearning 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ (MIS - BCNN)
 ระบบฐานข้อมูลแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
 ระบบ E-mail bcnn
 ระบบบริการการศึกษา
 ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (E-Office)   
 ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 ระบบจองรถส่วนกลาง 

 ระบบแจ้งพัสดุ วพบ.นพ.  ฮิต 
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ
 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
 พื้นที่การให้บริการ Wiless ภายในวิทยาลัยฯ 
 ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ

 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 22A และ 22B
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21A 
 ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 21B
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20A
 ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 20B

ตารางสอน

 ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557

ตารางสอน / ตารางสอบ

 ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ข่วยพยาบาล
 ตารางสอนภาคการอบรม 1/2557 

แบบฟอร์ม

open / closed  แบบฟอร์มต่างๆ
open / closed  แบบฟอร์มประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
open / closed  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
open / closed  แบบสอบถามทางวิชาการ
open / closed  ตัวอย่าง มคอ.3
open / closed  Test blue print สภาการพยาบาล2554

รายชื่อนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต update 11/12/2557
 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5

ฝากข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

ลิงค์ต่างๆ


วันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.นุชรัตน์ ม้งคละคีรี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพระพรจุดเทียนชัย เนื่องในวั้นพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

กำหนดการประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการอบรมทางวิชาการฯ  

โครงการ อบรมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติแผ่นพับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ   

ใบสมัครการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  

รายละเอียดโครงการอบรมทางวิชาการฯ  


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 โครงการเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ โครงกา...
อ่าน (1)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ คำสั่งแต่งตั้งรักษ...
อ่าน (12)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วันที่ 08 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารา...
อ่าน (17)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดี ฮิต
วันที่ 08 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารา...
อ่าน (20)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ฮิต
วันที่ 24 ต.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ อ่าน (38)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด


ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ

สายตรงคณบดี 
log in ตรวจสอบระบบ

ตารางนัดหมายคณบดี

โครงสร้างการบริหาร

ยังไม่มีข้อมูล

facebook bcnn-npu

ลิงค์ดีๆตรวจสอบสุขภาพ

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย

คู่มือจรรยาบรรณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม